องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2559  โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจ...
  วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 งานสาธารณสุข อบต.เมือ...
  สืบสานประเพณี บุญบั้งไฟ ตำบลเมืองพะไล ประจำปี พ.ศ....

 
การประชาสัมพันธ์มิวสิกวิดีโอ MV เพลง "ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง"
 
 
 
 
 
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล  อำเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา  30120
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-495009
E-mail : admin@muangpalai.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign