องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 212 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 [ 28 มี.ค. 2567 ]8
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 22 มี.ค. 2567 ]7
3 ประชาสัมพันธ์ปิดประกาศประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต [ 15 มี.ค. 2567 ]4
4 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 1 มี.ค. 2567 ]21
5 ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน [ 7 ก.พ. 2567 ]21
6 ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน [ 25 ม.ค. 2567 ]12
7 ประชาสัมพันธ์การยื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาชีวิต [ 18 ม.ค. 2567 ]15
8 ช่องทางการยื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 18 ม.ค. 2567 ]14
9 ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน [ 17 ม.ค. 2567 ]13
10 การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1และครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 26 ธ.ค. 2566 ]5
11 การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1และครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 26 ธ.ค. 2566 ]11
12 ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงาน อบต.เมืองพะไล [ 7 ธ.ค. 2566 ]17
13 นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Poliy ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 7 ธ.ค. 2566 ]3
14 นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Poliy ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ประจำปีงบประมาณ 2567 ภาษาอังกฤษ [ 7 ธ.ค. 2566 ]2
15 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ [ 29 พ.ย. 2566 ]32
16 ประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า [ 12 ต.ค. 2566 ]6
17 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]0
18 ประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า [ 10 ส.ค. 2566 ]4
19 ประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า [ 8 มิ.ย. 2566 ]6
20 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 24 พ.ค. 2566 ]93
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11