องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 157 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเจตนารมณ์์ เจ้าหน้าที่ของ อบต.เมืองพะไล ทุกคนแสดงเจตจำนงสุจริต และงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด(No Gift Policy) [ 23 ธ.ค. 2565 ]7
2 ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส อบต.เมืองพะไล 2566" และ "งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 23 ธ.ค. 2565 ]6
3 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 29 พ.ย. 2565 ]15
4 การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]40
5 ประกาศรับสมัครแข่งขันเะพื่อบรรจะและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี 2565 [ 26 ส.ค. 2565 ]57
6 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 17 ส.ค. 2565 ]64
7 สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล [ 4 ส.ค. 2565 ]65
8 คำสั่งแต่ตั้งคณะทำงานปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 28 มิ.ย. 2565 ]85
9 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ [ 28 มิ.ย. 2565 ]91
10 รายงานผลการบันทึกข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานOITประจำปี 2565 [ 17 มิ.ย. 2565 ]89
11 ประกาศ การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 10 พ.ค. 2565 ]115
12 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]123
13 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 21 ก.พ. 2565 ]138
14 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบบริบาลท้องถิ่น [ 11 ก.พ. 2565 ]148
15 ประกาศรับสมัครอาสาสมัคบริบาลท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2565 ]163
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ของ อบต.เมืองพะไล ปี2564 [ 25 ม.ค. 2565 ]129
17 ประกาศนโยบาลไม่รับของขวัญ [ 25 ม.ค. 2565 ]116
18 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 ม.ค. 2565 ]112
19 ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 17 ม.ค. 2565 ]167
20 ประกาศช่องทางการร้องเรียน [ 17 ม.ค. 2565 ]161
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8