องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 221 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ความหมายและสัญลักษณ์ของ อถล. [ 24 มิ.ย. 2567 ]4
2 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 29 เม.ย. 2567 ]12
3 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 [ 28 มี.ค. 2567 ]17
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 22 มี.ค. 2567 ]21
5 ประชาสัมพันธ์ปิดประกาศประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต [ 15 มี.ค. 2567 ]13
6 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 1 มี.ค. 2567 ]30
7 สรุปผลการดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน อบต.เมืองพะไล ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 23 ก.พ. 2567 ]6
8 ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน [ 7 ก.พ. 2567 ]28
9 ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน [ 25 ม.ค. 2567 ]23
10 ประชาสัมพันธ์การยื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาชีวิต [ 18 ม.ค. 2567 ]21
11 ช่องทางการยื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 18 ม.ค. 2567 ]23
12 ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน [ 17 ม.ค. 2567 ]20
13 การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1และครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 26 ธ.ค. 2566 ]13
14 การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1และครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 26 ธ.ค. 2566 ]17
15 ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงาน อบต.เมืองพะไล [ 7 ธ.ค. 2566 ]23
16 นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Poliy ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 7 ธ.ค. 2566 ]20
17 นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Poliy ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ประจำปีงบประมาณ 2567 ภาษาอังกฤษ [ 7 ธ.ค. 2566 ]17
18 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ [ 29 พ.ย. 2566 ]42
19 แบบรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ [ 30 ต.ค. 2566 ]7
20 สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ต.ค. 2566 ]22
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12