องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 153 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับสมัครแข่งขันเะพื่อบรรจะและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี 2565 [ 26 ส.ค. 2565 ]14
2 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 17 ส.ค. 2565 ]24
3 สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล [ 4 ส.ค. 2565 ]24
4 คำสั่งแต่ตั้งคณะทำงานปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 28 มิ.ย. 2565 ]43
5 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ [ 28 มิ.ย. 2565 ]45
6 รายงานผลการบันทึกข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานOITประจำปี 2565 [ 17 มิ.ย. 2565 ]48
7 ประกาศ การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 10 พ.ค. 2565 ]73
8 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]82
9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 21 ก.พ. 2565 ]98
10 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบบริบาลท้องถิ่น [ 11 ก.พ. 2565 ]107
11 ประกาศรับสมัครอาสาสมัคบริบาลท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2565 ]120
12 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ของ อบต.เมืองพะไล ปี2564 [ 25 ม.ค. 2565 ]86
13 ประกาศนโยบาลไม่รับของขวัญ [ 25 ม.ค. 2565 ]81
14 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 ม.ค. 2565 ]73
15 ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 17 ม.ค. 2565 ]127
16 ประกาศช่องทางการร้องเรียน [ 17 ม.ค. 2565 ]121
17 ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไ [ 17 ม.ค. 2565 ]123
18 ประชาสัมพันธ์กำหนดพื้นที่ควบุคมเหตุรำคาญ [ 11 ม.ค. 2565 ]129
19 ประกาศ นโยบายของนายก ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1/2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]136
20 คำสั่ง 3/2565 แต่งตั้งรองนายก อบต.เมืองพะไล [ 10 ม.ค. 2565 ]124
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8