องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
สปสช. ตำบล
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการเงิน และบันทึกรายงานผ่านโปรแกรมกองทุนตำบล [ 16 ก.ค. 2564 ]215
2 รายงานร้อยละการเบิกจ่ายเงินไตรมาส 3/2564 [ 16 ก.ค. 2564 ]230
3 รายงานร้อยละการเบิกจ่ายเงินไตรมาส 1/2564 [ 16 ก.ค. 2564 ]225
4 รายงานร้อยละการเบิกจ่ายเงินไตรมาส 2/2564 [ 16 ก.ค. 2564 ]220
5 รายงานสรุปสถานะการเงินประจำไตรมาส 3 [ 9 ก.ค. 2564 ]224
6 รายงานสรุปสถานะการเงินประจำไตรมาส2 [ 13 พ.ค. 2564 ]219
7 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกล่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันบ้านหลุบทุุ่ม [ 5 เม.ย. 2564 ]232
8 รายงานสรุปสถานะการเงิน ไตรมาสที่ 1 [ 10 ม.ค. 2564 ]217
9 โครงการเด็ก0-5 ปี ตำบลเมืองพะไล สูงดีสมส่วน [ 11 ก.ย. 2563 ]230
10 โครงการเด็ก 0-5 ปีตำบลเมืองพะไลสูงดีสมส่วน [ 10 ก.ย. 2563 ]227
11 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการกองทุน สปสช อบต.เมืองพะไล ปี 2564 [ 22 ก.ค. 2563 ]206