องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 55 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 [ 22 ก.ย. 2565 ]36
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 [ 20 ก.ย. 2564 ]205
3 ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 2564 (1) [ 19 ก.ย. 2563 ]226
4 ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 2564 (2) [ 19 ก.ย. 2563 ]224
5 ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 2564 (3) [ 19 ก.ย. 2563 ]224
6 ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 2564 (4) [ 19 ก.ย. 2563 ]231
7 ข้อมูลเบื้องต้นของอปท 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]222
8 คำแถลง 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]222
9 คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]228
10 คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]225
11 คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]226
12 บันทึกหลักการและเหตุผล 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]237
13 บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]218
14 บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]219
15 บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]214
16 รายงานประมาณการรายรับ 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]225
17 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]223
18 รายงานประมาณการรายจ่าย 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]214
19 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]215
20 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]225
 
หน้า 1|2|3