องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 54 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 [ 20 ก.ย. 2564 ]94
2 ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 2564 (1) [ 19 ก.ย. 2563 ]130
3 ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 2564 (2) [ 19 ก.ย. 2563 ]129
4 ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 2564 (3) [ 19 ก.ย. 2563 ]122
5 ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 2564 (4) [ 19 ก.ย. 2563 ]129
6 ข้อมูลเบื้องต้นของอปท 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]122
7 คำแถลง 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]128
8 คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]131
9 คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]123
10 คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]124
11 บันทึกหลักการและเหตุผล 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]129
12 บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]126
13 บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]120
14 บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]124
15 รายงานประมาณการรายรับ 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]125
16 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]125
17 รายงานประมาณการรายจ่าย 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]124
18 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]121
19 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]125
20 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]132
 
หน้า 1|2|3