องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
ประกาศราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 44 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านฝาผนัง หมู่ที่ 1 - บ้านหนองผือ ตำบลหนองหว้า (e-bidding) [ 24 พ.ค. 2567 ]3
2 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางขยายท่อเมนส่งน้ำประปาระบบบาดาลระยะไกลบ้านเพ็ดน้อย  หมู่ที่ 6 (e-bidding) [ 30 เม.ย. 2567 ]4
3 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลางขยายท่อเมนส่งน้ำประปาระบบบาดาลระยะไกลบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7 (e-bidding) [ 19 มี.ค. 2567 ]6
4 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลางขยายท่อเมนส่งน้ำประปาระบบบาดาลระยะไกลบ้านสระน้ำเที่ยง หมู่ที่ 5 (e-bidding) [ 19 มี.ค. 2567 ]7
5 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลางก่อสร้างหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล (e-bidding) [ 31 ต.ค. 2566 ]11
6 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสระน้ำเที่ยง หมู่ที่ 5 -บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 6 [ 28 มิ.ย. 2566 ]23
7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7 จากบ้านนางโสภา วิเศษดี-หนองโจกโหลก [ 28 มิ.ย. 2566 ]25
8 ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากโรงเรียนบ้านฝาผนัง–วัดบ้านฝาผนัง [ 27 มิ.ย. 2566 ]25
9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 6–ถนนสายหนองแวง บัวใหญ่ [ 27 มิ.ย. 2566 ]23
10 ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านแดงน้อย หมู่ที่ 2 สายจากบ้านนางธัญญารัตน์ คำพิมูล- นานางมนเทียร หงษ์ไธสง [ 27 มิ.ย. 2566 ]25
11 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลางก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก สายบ้านหนองแก หมู่ที่ 9-บ้านแดงน้อย หมู่ที่ 2 (e-bidding) [ 13 มิ.ย. 2566 ]2
12 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก สายบ้านหนองแก หมู่ที่ 9 - บ้านแดงน้อย หมู่ที่ 2 [ 13 มิ.ย. 2566 ]31
13 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 มิ.ย. 2566 ]30
14 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการปรับปรุงฐานเสาธงชาติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล [ 2 พ.ค. 2566 ]28
15 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารหน่วยกู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล [ 31 มี.ค. 2566 ]102
16 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 6 สายบ้านนางสีดา  เทพคำ [ 31 มี.ค. 2566 ]38
17 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงฐานพระภูมิองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล [ 31 มี.ค. 2566 ]32
18 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านพะไล หมู่ที่ 3 สายจากถนน อบจ.นม.12205–บ้านนางสาวทิพพาภรณ์ ใจดี [ 8 มี.ค. 2566 ]31
19 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านหลุบทุ่ม หมู่ที่ 4  สายจากบ้านนางสมจิต  การบรรจง-นานางสุพรรณ  จันทวงศ์ษา [ 8 มี.ค. 2566 ]33
20 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านพะไล หมู่ที่ 3-บ้านหลุบทุ่ม หมู่ที่ 4 [ 8 มี.ค. 2566 ]28
 
หน้า 1|2|3