องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายฤทธิ์  สีมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร.084-554-8595


นายธีระพล  มูลแก่น
นางเกรชสนันท์  แสนบุตร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร.081-9277048 เบอร์โทร.090-2681605

นายยุทธพงษ์  แสงโทโพธิ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร.097-3253620