องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
กองช่าง


นายจิรชาย  แก่นสม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.084-9603332
 


-ว่าง- นายศุภชัย  นาดี
-ว่าง- -ว่าง- 
วิศวกรโยธา
นายช่างโยธา นายช่างเขียนแบบ
เจ้าพนักงานประปา

โทร.061-1091390
 นายนิติพันธุ์  ไชยาวัฒนะ  นางสาวกุสุมา  วิเศษธร
 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร.061-2487170
โทร.085-0267153