องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล 

ตำบลเมืองพะไล  อำเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา  30120

โทรศัพท์ / โทรสาร 044-495009

E- mail : admin@muangpalai.go.th

Web Site : www.muangpalai.go.th


 แผนที่อบต.