องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 51 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสรุปผลการใช้พลังงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 7 พ.ค. 2567 ]4
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 2 [ 11 เม.ย. 2567 ]5
3 รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล [ 25 ม.ค. 2567 ]18
4 ขอรายงานการรับจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 18 ต.ค. 2566 ]27
5 ขอส่งแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 16 ต.ค. 2566 ]12
6 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดำแนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]14
7 ขอรายงานสรุปผลการใช้พลังงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]8
8 มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล [ 2 ต.ค. 2566 ]8
9 การจัดทำรายงานเงินสะสมและงินทุนสำรองเงินนสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2565 [ 19 ต.ค. 2565 ]88
10 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 4 เม.ย. 2565 ]167
11 ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 4 เม.ย. 2565 ]162
12 การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 4) [ 18 ม.ค. 2565 ]183
13 รายงานการจัดเก็บรายได้และรายจ่าย ไตรมาส 3 ปี 2564 [ 18 ม.ค. 2565 ]179
14 การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 3) [ 18 ม.ค. 2565 ]174
15 รายงานการจัดเก็บรายได้และรายจ่าย ไตรมาส 2 ปี 2564 [ 18 ม.ค. 2565 ]182
16 การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 2) [ 18 ม.ค. 2565 ]171
17 รายงานการจัดเก็บรายได้และรายจ่าย ไตรมาส 2 ปี 2564 [ 18 ม.ค. 2565 ]182
18 การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 1) [ 18 ม.ค. 2565 ]186
19 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]172
20 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อ 38 [ 29 ต.ค. 2564 ]204
 
หน้า 1|2|3