องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 4 เม.ย. 2565 ]66
2 ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 4 เม.ย. 2565 ]73
3 การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 4) [ 18 ม.ค. 2565 ]84
4 รายงานการจัดเก็บรายได้และรายจ่าย ไตรมาส 3 ปี 2564 [ 18 ม.ค. 2565 ]88
5 การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 3) [ 18 ม.ค. 2565 ]82
6 รายงานการจัดเก็บรายได้และรายจ่าย ไตรมาส 2 ปี 2564 [ 18 ม.ค. 2565 ]90
7 การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 2) [ 18 ม.ค. 2565 ]83
8 รายงานการจัดเก็บรายได้และรายจ่าย ไตรมาส 2 ปี 2564 [ 18 ม.ค. 2565 ]87
9 การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 1) [ 18 ม.ค. 2565 ]91
10 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]75
11 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อ 38 [ 29 ต.ค. 2564 ]103
12 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม เดือน กันยายน 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]103
13 รายงานผลการลดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล [ 6 ก.ย. 2564 ]45
14 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]96
15 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 ในรอบ 6 เดือน [ 5 เม.ย. 2564 ]102
16 รายงานการตรวจงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา [ 11 มี.ค. 2564 ]89
17 ประกาศรายงานรายรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]93
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]100
19 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำงบการเงินประจำปี 2562 [ 13 ม.ค. 2563 ]101
20 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (มกราคม-มีนาคม 2563) [ 6 ม.ค. 2563 ]94
 
หน้า 1|2|3