องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 43 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การจัดทำรายงานเงินสะสมและงินทุนสำรองเงินนสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2565 [ 19 ต.ค. 2565 ]32
2 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 4 เม.ย. 2565 ]110
3 ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 4 เม.ย. 2565 ]109
4 การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 4) [ 18 ม.ค. 2565 ]125
5 รายงานการจัดเก็บรายได้และรายจ่าย ไตรมาส 3 ปี 2564 [ 18 ม.ค. 2565 ]128
6 การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 3) [ 18 ม.ค. 2565 ]121
7 รายงานการจัดเก็บรายได้และรายจ่าย ไตรมาส 2 ปี 2564 [ 18 ม.ค. 2565 ]129
8 การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 2) [ 18 ม.ค. 2565 ]123
9 รายงานการจัดเก็บรายได้และรายจ่าย ไตรมาส 2 ปี 2564 [ 18 ม.ค. 2565 ]126
10 การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 1) [ 18 ม.ค. 2565 ]131
11 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]116
12 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อ 38 [ 29 ต.ค. 2564 ]145
13 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม เดือน กันยายน 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]141
14 รายงานผลการลดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล [ 6 ก.ย. 2564 ]79
15 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]137
16 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 ในรอบ 6 เดือน [ 5 เม.ย. 2564 ]143
17 รายงานการตรวจงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา [ 11 มี.ค. 2564 ]127
18 ประกาศรายงานรายรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]132
19 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]141
20 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำงบการเงินประจำปี 2562 [ 13 ม.ค. 2563 ]144
 
หน้า 1|2|3