องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
ประกาศตรวจรับพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกบ้านพะไล หมูู่ที่ 3 สายจากบ้านนางสมพร ชินบุตร-นานายถวิล วิเศษธร [ 8 มิ.ย. 2565 ]37
2 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสระน้ำเที่ยง หมู่ที่ 5 จากบ้านนางทองสา นามวงษา ไปบ้านเพ็ดน้อย [ 8 มิ.ย. 2565 ]38
3 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8 จากที่ดินนายไสว จันทีนอก ถึงคลองลำห้วยน้อย [ 8 มิ.ย. 2565 ]38
4 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการขุดลอกคลองบ้านแดงน้อย หมู่ที่ 2 จากนานายเสนอ เลื่อยไธสง -นานายสมพงษ์ บุญเหลือ จำนวน 2 จุด [ 8 มิ.ย. 2565 ]39
5 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการจ้างซ่อมแซมฝายคันคูลำห้วยค้อ บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 6 [ 6 มิ.ย. 2565 ]38
6 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7  ไปบ้านวังโพน [ 27 พ.ค. 2565 ]40
7 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแก หมู่ที่ 9 จากบ้านนายขุน  หาริตะวัน-สระน้ำหนองแก [ 27 พ.ค. 2565 ]42
8 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแก หมู่ที่ 9  สายจากบ้านนางสวัสดิ์  ชุมพา–สามแยก [ 27 พ.ค. 2565 ]41
9 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 6 จากถนนสาย อบจ.นม.12205 ถึงถนนสายบ้านเพ็ดน้อย–หนองแสง [ 2 พ.ค. 2565 ]57
10 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 6 จากถนนหนองแวงบัวใหญ่-บ้านเพ็ดน้อย [ 2 พ.ค. 2565 ]59
11 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านฝาผนัง  หมู่ที่ 1  ข้างบ้านนายสรวง  นามสมบูรณ์  ตำบลเมืองพะไล  อำเภอบัวลาย [ 6 ม.ค. 2565 ]65
12 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]89
13 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแก หมู่ที่ 9 [ 19 ส.ค. 2564 ]86
14 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพะไล หมู่ที่ 3 สายบ้านนางหวานเมือง ใจดี [ 13 ส.ค. 2564 ]85
15 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสระน้ำเที่ยง หมู่ที่ 5 จากบ้านนางทองสา นามวงษษา ไปบ้านเพ็ดน้อย [ 12 ส.ค. 2564 ]90
16 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8 จากที่ดินนายไสว จันทีนอก ถึงคลองลำห้วยน้อย [ 6 ส.ค. 2564 ]86
17 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 6 จากถนนหนองแวงบัวใหญ่ - บ้านเพ็ดน้อย ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย [ 6 ส.ค. 2564 ]85
18 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7 ไปบ้านวังโพน [ 6 ส.ค. 2564 ]86
19 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบริเวณที่ดินนางสุพร แทนไธสง ไปที่นานางมนเทียร หงษ์ไธสง บ้านแดงน้อย หมู่ที่ 2 [ 2 ส.ค. 2564 ]90
20 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระน้ำเที่ยง หมู่ที่ 5 สายหน้าโรงพยาบาล [ 24 มิ.ย. 2564 ]85
 
หน้า 1|2