องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
เรื่องอื่น ๆ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร [ 14 ก.ย. 2566 ]3
2 ข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]228
3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล เรื่องหลักเกณฑ์กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2555 [ 1 ต.ค. 2560 ]219
4 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2555 [ 1 ต.ค. 2560 ]221
5 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องหลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2550 [ 1 ต.ค. 2560 ]224
6 แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล [ 22 มี.ค. 2559 ]263
7 แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล คนที่ 2 [ 22 มี.ค. 2559 ]226