องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
เกี่ยวกับ สภา อบต.
ข้อมูลทั้งหมด 73 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประชุมสภา อบต.เมืองพะไล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่2 ประจำปี 2566 [ 28 ธ.ค. 2566 ]2
2 การประชุมสภา อบต.เมืองพะไล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1 ประจำปี 2566 [ 20 ธ.ค. 2566 ]2
3 เรียกประชุม นัดประชุม ประชาสัมพันธ์ประชุมสภา อบต.เมืองพะไล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 6 ธ.ค. 2566 ]0
4 เรียกประชุม นัดประชุม ประชาสัมพันธ์ประชุมสภา อบต.เมืองพะไล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 [ 6 ธ.ค. 2566 ]0
5 การเรียกประชุม นัดประชุม ประชาสัมพันธ์ประชุมสภา อบต.เมืองพะไล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 [ 18 ส.ค. 2566 ]1
6 ประชุมสภา อบต.เมืองพะไล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 [ 16 ส.ค. 2566 ]2
7 เรียกประชุม นัดประชุม ประชาสัมพันธ์ประชุมสภา อบต.เมืองพะไล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]0
8 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 6 ก.ค. 2566 ]5
9 การเรียกประชุม นัดประชุม ประชาสัมพันธ์ประชุมสภา อบต.เมืองพะไล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 23 มิ.ย. 2566 ]0
10 ประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]5
11 เปิดประชุม นัดประชุม ประชาสัมพันธ์ ระเบียบวาระการประชุมสภาอบต.เมืองพะไล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]0
12 การประชุมสภา อบต.เมืองพะไล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]2
13 ประกาศสภาอบต.เมืองพะไล เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 28 ก.พ. 2566 ]39
14 นัดประชุมสภาอบต.เมืองพะไล สมัยสามัญ มัยแรก ประจำปี 2566 [ 24 ก.พ. 2566 ]34
15 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาอบต.เมืองพะไล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 [ 24 ก.พ. 2566 ]44
16 การเรียกประชุมสภาอบต.เมืองพะไล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 [ 10 ก.พ. 2566 ]43
17 ประกาศอบต.เมืองพะไล เรื่องเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 [ 10 ก.พ. 2566 ]37
18 นัดประชุมสภาอบต.เมืองพะไล สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี 2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]41
19 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาอบต.เมืองพะไล สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี 2566 [ 4 ส.ค. 2565 ]48
20 การเรียกประชุมสภาอบต.เมืองพะไล สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี 2565 [ 25 ก.ค. 2565 ]34
 
หน้า 1|2|3|4