องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศภดส.3 ปี 2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]159
2 ประกาศขยายระยะเวลาในการดำเนินตาม พรบ.ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างฯ ประจำปี 2564 [ 26 ม.ค. 2564 ]156
3 ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]158
4 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส.๑) รายแปลง [ 29 พ.ค. 2563 ]157
5 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 29 พ.ค. 2563 ]163
6 แบบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตำบลเมืองพะไล ปี 2563(รายแปลง) [ 31 มี.ค. 2563 ]168
7 ประกาศแบบ ภดส.3 เขตตำบลเมืองพะไล [ 31 มี.ค. 2563 ]174
8 ประกาศเรื่อง การสำรวจและจัดทำบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 3 ก.ย. 2562 ]157
9 ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดเก็บภาษีประจำปี 2562 [ 14 ธ.ค. 2561 ]157
10 ประกาศประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562 [ 14 ธ.ค. 2561 ]169
11 ประกาศประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีป้าย ประจำปี 2562 [ 14 ธ.ค. 2561 ]151
12 ประกาศประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562 [ 14 ธ.ค. 2561 ]160
13 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษี ปี 2560 [ 13 ธ.ค. 2559 ]151
14 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษี ปี 2560 ภาษีป้าย [ 13 ธ.ค. 2559 ]149
15 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษี ปี 2560 ภาษีโรงเรือน [ 13 ธ.ค. 2559 ]150
16 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษี ปี 2560 ครั้งที่ 2 [ 13 ธ.ค. 2559 ]148
17 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2558 อบต.เมืองพะไล [ 30 ธ.ค. 2558 ]156
18 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2558 อบต.เมืองพะไล [ 30 ธ.ค. 2558 ]160
19 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2558 อบต.เมืองพะไล [ 30 ธ.ค. 2558 ]147