องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567 [ 21 มี.ค. 2567 ]6
2 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 [ 23 ม.ค. 2567 ]15
3 ประกาศราคาปรัเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 [ 27 มี.ค. 2566 ]10
4 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]8
5 ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 26 ธ.ค. 2565 ]11
6 ประกาศภดส.3 ปี 2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]189
7 ประกาศขยายระยะเวลาในการดำเนินตาม พรบ.ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างฯ ประจำปี 2564 [ 26 ม.ค. 2564 ]185
8 ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]187
9 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส.๑) รายแปลง [ 29 พ.ค. 2563 ]183
10 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 29 พ.ค. 2563 ]196
11 แบบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตำบลเมืองพะไล ปี 2563(รายแปลง) [ 31 มี.ค. 2563 ]199
12 ประกาศแบบ ภดส.3 เขตตำบลเมืองพะไล [ 31 มี.ค. 2563 ]202
13 ประกาศเรื่อง การสำรวจและจัดทำบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 3 ก.ย. 2562 ]189
14 ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดเก็บภาษีประจำปี 2562 [ 14 ธ.ค. 2561 ]185
15 ประกาศประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562 [ 14 ธ.ค. 2561 ]196
16 ประกาศประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีป้าย ประจำปี 2562 [ 14 ธ.ค. 2561 ]184
17 ประกาศประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562 [ 14 ธ.ค. 2561 ]188
18 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษี ปี 2560 [ 13 ธ.ค. 2559 ]176
19 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษี ปี 2560 ภาษีป้าย [ 13 ธ.ค. 2559 ]172
20 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษี ปี 2560 ภาษีโรงเรือน [ 13 ธ.ค. 2559 ]177
 
หน้า 1|2