องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ข้อมูลทั้งหมด 41 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) [ 15 พ.ค. 2567 ]3
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายท่อเมนส่งน้ำประปาระบบบาดาลระยะไกลบ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 6 [ 15 พ.ค. 2567 ]2
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายท่อเมนส่งส่งน้ำปะปาระบบบาดาระยะไกลบ้านหนองเรือ หมู่7 [ 8 พ.ค. 2567 ]4
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างขยายท่อเมนส่งน้ำประปาระบบบาดาลระยะไกลบ้านสระน้ำเที่ยง หมู่ที่ 5 (e-bidding) [ 18 เม.ย. 2567 ]16
5 ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) [ 22 พ.ย. 2566 ]12
6 ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านฝาผนัง หมู่ 1 สายจากโรงเรียนบ้านฝาผนัง-ศาลากลางบ้าน [ 16 พ.ย. 2566 ]9
7 ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านแดงน้อย หมู่ที่ 2 สายสี่แยกบ้านนางดำ ฉัตรศรี-สี่แยกนานางสุพร แทนไธสง [ 16 พ.ย. 2566 ]9
8 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านแดงน้อย หมู่ที่ 2 สายสี่แยกบ้านยางสุภิน สุดทอง-บ้านพะไล หมู่ที่ 3 [ 16 พ.ย. 2566 ]9
9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8  ถึงถนนสายบ้านเพ็ดน้อย  หมู่ที่ 6 (ไปหนองแสงตำบลบัวลาย) [ 8 พ.ย. 2566 ]9
10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8  จากที่ดินนายนิรันดร์  ทินราช – ที่ดินนายประสิทธิ์  กันเมล์ [ 8 พ.ย. 2566 ]9
11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแก  หมู่ที่ 9  สายบ้านนายขุน  หาริตะวัน – สามแยกนานายไสว  พิมี [ 6 พ.ย. 2566 ]8
12 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก สายบ้านหนองเเก หมู่ที่ 9 - บ้านเเดงน้อย หมู่ที่ 2 (E-bidding) [ 4 ก.ค. 2566 ]24
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงฐานเสาธงชาติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล [ 20 มิ.ย. 2566 ]36
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารหน่วยกู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล [ 24 เม.ย. 2566 ]30
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ ๖ สายบ้านนางสีดา  เทพคำ [ 24 เม.ย. 2566 ]31
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงฐานพระภูมิองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล [ 24 เม.ย. 2566 ]30
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านพะไล หมู่ที่ 3-บ้านหลุบทุ่ม หมู่ที่ 4 [ 14 มี.ค. 2566 ]33
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านพะไล หมู่ที่ 3  สายจากถนน  อบจ.นม.12205–บ้านนางสาวทิพพาภรณ์  ใจดี [ 14 มี.ค. 2566 ]44
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านหลุบทุ่ม หมู่ที่ 4  สายจากบ้านนางสมจิต  การบรรจง - นานางสุพรรณ  จันทวงศ์ษา [ 14 มี.ค. 2566 ]33
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนดินสายศูนย์ราชการอำเภอบัวลาย-สี่แยกบ้านหนองจาน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหว้า [ 10 มี.ค. 2566 ]33
 
หน้า 1|2|3