องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านแดงน้อย หมู่ที่ 2 จากบ้านนางกนกลักษณ์ แทบทาม ไปหนองถนนใหญ่ [ 29 เม.ย. 2565 ]52
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสระน้ำเที่ยง หมู่ที่ 5 จากบ้านนางทองสา นามวงษา ไปบ้านเพ็ดน้อย [ 26 เม.ย. 2565 ]59
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8 จากที่ดินนายไสว จันทีนอก ถึงคลองลำห้วยน้อย [ 26 เม.ย. 2565 ]61
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมฝายคันคูลำห้วยค้อ บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 6 จำนวน 3 จุด รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไลกำหนด [ 21 เม.ย. 2565 ]53
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแดงน้อย  หมู่ที่ 2  สายบริเวณที่ดินนางสุพร  แทนไธสง  ไปที่นานางมนเทียร  หงษ์ไธสง [ 30 มี.ค. 2565 ]61
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7  ไปบ้านวังโพน [ 30 มี.ค. 2565 ]58
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแก หมู่ที่ 9  สายจากบ้านนางสวัสดิ์  ชุมพา–สามแยก [ 30 มี.ค. 2565 ]64
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแก หมู่ที่ 9 จากบ้านนายขุน  หาริตะวัน–สระน้ำหนองแก [ 30 มี.ค. 2565 ]62
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 6  จากถนนสาย  อบจ.นม.12205  ถึงถนนสายบ้านเพ็ดน้อย–หนองแสง [ 4 มี.ค. 2565 ]60
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 6  จากถนนหนองแวงบัวใหญ่-บ้านเพ็ดน้อย  ตำบลเมืองพะไล  อำเภอบัวลาย [ 4 มี.ค. 2565 ]57
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขุดลอกลำห้วยม่วงบ้านพะไล หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา [ 21 ก.ย. 2564 ]79
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านฝาผนัง หมู่ที่ 1 ข้างบ้านนายสรวง นามสมบูรณ์ ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา [ 20 ก.ย. 2564 ]88
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขุดลอกลำห้วยค้อ ช่วงบ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา [ 17 ก.ย. 2564 ]77
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหลุบทุ่ม หมู่ที่ 4 สายจากบ้านหลุบทุ่ม - หนองหลุบทุ่ม [ 4 ส.ค. 2564 ]81
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางบ้านหลุบทุ่ม ตำบลเมืองพะไล ไปบ้านตะคร้อ ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา [ 4 ส.ค. 2564 ]80
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแก หมู่ที่ 9 จากบ้านนางสวัสดิ์ ชุมพา ถึงสามแยก [ 23 มิ.ย. 2564 ]86
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 6 จากถนนหนองแวงบัวใหญ่ - บ้านเพ็ดน้อย ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย [ 22 มิ.ย. 2564 ]84
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7 ไปบ้านวังโพน [ 8 มิ.ย. 2564 ]78
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8 จากที่ดินนายไสว จันทีนอก ถึงคลองลำห้วยน้อย [ 7 มิ.ย. 2564 ]87
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระน้ำเที่ยง หมู่ที่ 5 สายหน้าโรงพยาบาล [ 30 เม.ย. 2564 ]82
 
หน้า 1|2