องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)) [ 11 เม.ย. 2567 ]10
2 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 [ 5 ม.ค. 2567 ]15
3 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566) [ 3 พ.ย. 2566 ]15
4 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 18 ต.ค. 2566 ]15
5 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 [ 23 มี.ค. 2566 ]37
6 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 [ 17 ม.ค. 2566 ]38
7 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]38
8 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]175
9 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 [ 16 มี.ค. 2564 ]213
10 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 [ 15 ธ.ค. 2563 ]211
11 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 ต.ค. 2563 ]223
12 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 19 ต.ค. 2562 ]215
13 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (แบบ ผด.01) [ 19 ต.ค. 2562 ]222
14 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (แบบ ผด.02,ผด.02/1) [ 19 ต.ค. 2562 ]223
15 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 19 ต.ค. 2562 ]228
16 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2562) [ 11 มิ.ย. 2562 ]217
17 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) [ 29 เม.ย. 2562 ]233
18 ประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) [ 29 เม.ย. 2562 ]219
19 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2562) [ 3 ม.ค. 2562 ]211
20 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2562) [ 3 ม.ค. 2562 ]222
 
หน้า 1|2