องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
แผนดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]75
2 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 [ 16 มี.ค. 2564 ]116
3 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 [ 15 ธ.ค. 2563 ]117
4 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 ต.ค. 2563 ]120
5 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 19 ต.ค. 2562 ]118
6 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (แบบ ผด.01) [ 19 ต.ค. 2562 ]123
7 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (แบบ ผด.02,ผด.02/1) [ 19 ต.ค. 2562 ]117
8 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 19 ต.ค. 2562 ]120
9 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2562) [ 11 มิ.ย. 2562 ]120
10 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) [ 29 เม.ย. 2562 ]133
11 ประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) [ 29 เม.ย. 2562 ]124
12 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2562) [ 3 ม.ค. 2562 ]117
13 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2562) [ 3 ม.ค. 2562 ]116
14 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 22 ต.ค. 2561 ]117
15 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 22 ต.ค. 2561 ]120
16 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 (แบบ ผด.01) [ 22 ต.ค. 2561 ]124
17 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 (แบบ ผด.02) [ 22 ต.ค. 2561 ]118
18 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2561) (แบบ ผด.02) [ 30 มี.ค. 2561 ]118
19 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2561) (แบบ ผด.01) [ 30 มี.ค. 2561 ]122
20 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2561) [ 30 มี.ค. 2561 ]118
 
หน้า 1|2