องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การฝึกอบรมเสริมสร้างจริยธรรมเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองพะไล [ 2 เม.ย. 2567 ]9
2 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 1 เม.ย. 2567 ]9
3 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 1 เม.ย. 2567 ]11
4 การฝึกอบรมเสริมสร้างจริยธรรมเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองพะไล [ 1 เม.ย. 2567 ]9
5 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม [ 8 ม.ค. 2567 ]11
6 การจัดทำแนวปฏิบัติ-Dos-Donts [ 8 ม.ค. 2567 ]11
7 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 7 ธ.ค. 2566 ]7
8 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 7 ธ.ค. 2566 ]9
9 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 7 ธ.ค. 2566 ]6
10 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]35
11 ข้อกำหนดจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล [ 3 พ.ค. 2565 ]32
12 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 [ 3 พ.ค. 2565 ]42
13 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 2 ต.ค. 2560 ]226
14 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น (ฝ่ายบริหาร) [ 2 ต.ค. 2560 ]214
15 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น (ฝ่ายสภาท้องถิ่น) [ 2 ต.ค. 2560 ]220
16 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล [ 16 พ.ค. 2560 ]219