องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พนักงานส่วนตำบล [ 9 เม.ย. 2561 ]211
2 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ [ 9 เม.ย. 2561 ]207
3 คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฎิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน [ 9 เม.ย. 2561 ]212
4 คู่มือการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พนักงานส่วนตำบล [ 9 เม.ย. 2561 ]209
5 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ [ 9 เม.ย. 2561 ]215
6 คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฎิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน [ 9 เม.ย. 2561 ]205
7 การจัดการความรู้ เรื่อง การประหยัดพลังงาน [ 16 พ.ค. 2560 ]222
8 การจัดการความรู้ เรื่อง เงินประกันสังคม [ 16 พ.ค. 2560 ]210
9 การจัดการความรู้ เรื่อง การสร้างแรงจูงในการทำงาน [ 16 พ.ค. 2560 ]215
10 การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 พ.ค. 2560 ]209
11 การจัดการความรู้ เรื่อง การบันทึกบัตรประวัติข้าราชการ [ 16 พ.ค. 2560 ]218