วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแดงน้อย หมู่ที่ ๒ สายบริเวณที่ดินนางสุพร แทนไธสง ไปที่นานางมนเทียร หงส์ไธสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน สังกัดกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมบริการติดตั้งฐานข้อมูลปฏิบัติการโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมบริการติดตั้งฐานข้อมูลปฏิบัติการโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ สังกัดกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
จ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ติดตั้งเหล็กตัดหน้าต่างและประตูกระจกบานเลื่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเก็บวัสดุสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ติดตั้งเหล็กตัด ประตูม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง