องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 5 เม.ย. 2565 ]114
2 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 4 มี.ค. 2565 ]123
3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]116
4 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) [ 19 เม.ย. 2564 ]149
5 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 29 ต.ค. 2563 ]155
6 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ปี2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]151
7 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) [ 23 เม.ย. 2563 ]155
8 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 21 ต.ค. 2562 ]158
9 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) ประจำเดือน กันยายน 2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]164
10 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]160
11 ประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]786
12 รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]161
13 รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ?พ.ศ. 2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]169
14 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561) [ 24 เม.ย. 2561 ]164
15 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561) [ 24 เม.ย. 2561 ]154
16 คำแถลงนโยบายและรายงานผลปฏิบัติงาน [ 22 มี.ค. 2559 ]153
17 รายงานผลปฎิบัติงานตามคำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ประจำปี 2558 [ 22 มี.ค. 2559 ]168