องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) [ 5 เม.ย. 2566 ]27
2 รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2566 รอบ6 เดือน(เดือนต.ค.65-มี.ค.66) [ 3 เม.ย. 2566 ]32
3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 ธ.ค. 2565 ]26
4 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]30
5 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 5 เม.ย. 2565 ]157
6 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 4 มี.ค. 2565 ]169
7 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]160
8 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) [ 19 เม.ย. 2564 ]191
9 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 29 ต.ค. 2563 ]197
10 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ปี2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]210
11 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) [ 23 เม.ย. 2563 ]199
12 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 21 ต.ค. 2562 ]200
13 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) ประจำเดือน กันยายน 2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]213
14 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]206
15 ประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]836
16 รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]210
17 รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ?พ.ศ. 2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]216
18 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561) [ 24 เม.ย. 2561 ]207
19 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561) [ 24 เม.ย. 2561 ]200
20 คำแถลงนโยบายและรายงานผลปฏิบัติงาน [ 22 มี.ค. 2559 ]204
 
หน้า 1|2