องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 7 เม.ย. 2566 ]22
2 การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (ต.ค.65-มี.ค.66) [ 4 เม.ย. 2566 ]16
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน) [ 31 ต.ค. 2565 ]16
4 การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต [ 27 ต.ค. 2565 ]16
5 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]16
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566-2570) [ 29 ก.ย. 2565 ]16
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2566 [ 29 ก.ย. 2565 ]16
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 12 เม.ย. 2565 ]137
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]160
10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 12 เดือน) [ 29 ต.ค. 2564 ]139
11 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 ต.ค. 2564 ]143
12 รายงานผลการนำแผนป้องกันการทุจริต 4 ปี ไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 22 เม.ย. 2564 ]191
13 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 22 เม.ย. 2564 ]194
14 รายงานผลการนำแผนป้องกันการทุจริต 4 ปี ไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน [ 21 เม.ย. 2564 ]196
15 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน [ 21 เม.ย. 2564 ]188
16 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 25 พ.ค. 2563 ]181
17 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 12 เดือน) [ 25 ต.ค. 2562 ]189
18 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี2563 [ 15 ต.ค. 2562 ]182
19 ประกาศรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน [ 1 พ.ค. 2562 ]175
20 ประกาศรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน [ 1 พ.ค. 2562 ]190
 
หน้า 1|2