องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 12 เม.ย. 2565 ]65
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]76
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 12 เดือน) [ 29 ต.ค. 2564 ]70
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 ต.ค. 2564 ]67
5 รายงานผลการนำแผนป้องกันการทุจริต 4 ปี ไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 22 เม.ย. 2564 ]115
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 22 เม.ย. 2564 ]123
7 รายงานผลการนำแผนป้องกันการทุจริต 4 ปี ไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน [ 21 เม.ย. 2564 ]121
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน [ 21 เม.ย. 2564 ]120
9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 25 พ.ค. 2563 ]114
10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 12 เดือน) [ 25 ต.ค. 2562 ]119
11 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี2563 [ 15 ต.ค. 2562 ]114
12 ประกาศรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน [ 1 พ.ค. 2562 ]109
13 ประกาศรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน [ 1 พ.ค. 2562 ]116
14 ประกาศรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน [ 31 ต.ค. 2561 ]116
15 ประกาศรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน [ 31 ต.ค. 2561 ]116
16 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 [ 31 ต.ค. 2561 ]105
17 ประกาศรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน [ 30 เม.ย. 2561 ]111
18 ประกาศรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน [ 30 เม.ย. 2561 ]111
19 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 10 ต.ค. 2560 ]117
20 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 10 ต.ค. 2560 ]114
 
หน้า 1|2