องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 12 เม.ย. 2565 ]107
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]120
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 12 เดือน) [ 29 ต.ค. 2564 ]110
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 ต.ค. 2564 ]109
5 รายงานผลการนำแผนป้องกันการทุจริต 4 ปี ไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 22 เม.ย. 2564 ]161
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 22 เม.ย. 2564 ]164
7 รายงานผลการนำแผนป้องกันการทุจริต 4 ปี ไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน [ 21 เม.ย. 2564 ]167
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน [ 21 เม.ย. 2564 ]163
9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 25 พ.ค. 2563 ]154
10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 12 เดือน) [ 25 ต.ค. 2562 ]160
11 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี2563 [ 15 ต.ค. 2562 ]153
12 ประกาศรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน [ 1 พ.ค. 2562 ]147
13 ประกาศรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน [ 1 พ.ค. 2562 ]159
14 ประกาศรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน [ 31 ต.ค. 2561 ]157
15 ประกาศรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน [ 31 ต.ค. 2561 ]159
16 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 [ 31 ต.ค. 2561 ]148
17 ประกาศรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน [ 30 เม.ย. 2561 ]153
18 ประกาศรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน [ 30 เม.ย. 2561 ]158
19 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 10 ต.ค. 2560 ]164
20 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 10 ต.ค. 2560 ]157
 
หน้า 1|2