องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล รอบ 6 เดือน [ 23 เม.ย. 2567 ]12
2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวของกับสินบน [ 9 พ.ย. 2566 ]10
3 รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน [ 25 ต.ค. 2566 ]13
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 7 เม.ย. 2566 ]46
5 การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (ต.ค.65-มี.ค.66) [ 4 เม.ย. 2566 ]41
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน) [ 31 ต.ค. 2565 ]42
7 การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต [ 27 ต.ค. 2565 ]34
8 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]40
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566-2570) [ 29 ก.ย. 2565 ]40
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2566 [ 29 ก.ย. 2565 ]36
11 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 12 เม.ย. 2565 ]161
12 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]192
13 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 12 เดือน) [ 29 ต.ค. 2564 ]167
14 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 ต.ค. 2564 ]168
15 รายงานผลการนำแผนป้องกันการทุจริต 4 ปี ไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 22 เม.ย. 2564 ]216
16 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 22 เม.ย. 2564 ]222
17 รายงานผลการนำแผนป้องกันการทุจริต 4 ปี ไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน [ 21 เม.ย. 2564 ]223
18 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน [ 21 เม.ย. 2564 ]217
19 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 25 พ.ค. 2563 ]212
20 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 12 เดือน) [ 25 ต.ค. 2562 ]214
 
หน้า 1|2