องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
สถิติข้อมูล
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]35
2 สถิติการให้บริการงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]36
3 สถิติการให้บริการงานทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]37
4 สถิติการให้บริการงานการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]39
5 รายงานสถิติผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลื้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ 2565 ช่วงเดือน (ตุลาคม 2564 -มีนาคม 2565) [ 4 เม.ย. 2565 ]164
6 รายงานการขอรับบริการกองช่าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]174
7 การรายงานผลการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ประจำปีงบประมาณ 2565(เดือนต.ค.2564-มี.ค.2565) [ 1 เม.ย. 2565 ]169
8 การรายงานการขอรับข้อมูลกองช่าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]166
9 รายงานการขอรับบริการกองช่าง ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]169
10 การรายงานการขอรับบริการกองช่าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]170
11 การรายงานการขอรับบริการกองช่าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]167
12 การรายงานการขอรับบริการกองช่าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]166
13 รายงานผลการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]207
14 สถิติผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาร 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]201
15 สถิติการให้บริการกองช่าง พฤษภาคม 2563 [ 31 พ.ค. 2563 ]211
16 สถิติร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ เดือน พฤษภาคม 2563 [ 31 พ.ค. 2563 ]210
17 สถิติการให้บริการกองช่าง เมษายน 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]205
18 สถิติร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ เดือน เมษายน 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]213
19 สถิติการให้บริการกองช่าง มีนาคม 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]203
20 สถิติร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ เดือน มีนาคม 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]226
 
หน้า 1|2