องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
 
การประชาสัมพันธ์มิวสิกวิดีโอ MV เพลง "ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง"
 
โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ อบต.เมืองพะไล
 
พระราชาผู้ทรงธรรม
 
คืนความสุขให้ประเทศไทย
 
ปั่นจักรยาน Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่
 
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล - ทำดี เริ่มได้ ที่ใ