องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
  ประชุมสภาสมัยประชุมสมัยที่ 3[วันที่ 2022-08-23][ผู้อ่าน 33]
 
  ประชุมสภาฯสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประ...[วันที่ 2022-06-27][ผู้อ่าน 67]
 
  การประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2565[วันที่ 2022-06-16][ผู้อ่าน 64]
 
  บริจาคโลหิต[วันที่ 2022-06-07][ผู้อ่าน 75]
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชิน...[วันที่ 2022-06-03][ผู้อ่าน 69]
 
  กิจกรรมสวมผ้าไทย ลดการใช้ถุงพลาสติก หิ้วปิ่นโต โชว...[วันที่ 2022-05-31][ผู้อ่าน 69]
 
  การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติ...[วันที่ 2022-04-19][ผู้อ่าน 86]
 
  กิจกรรมตัดหญ้า เก็บขยะ ทำความสะอาด ถนนสายหลัก ถนน...[วันที่ 2022-04-05][ผู้อ่าน 98]
 
  ประชุมพนักงาน[วันที่ 2022-04-04][ผู้อ่าน 96]
 
  การส่งเสริม อนุรักษ์ กลุ่มทอผ้าพื้นบ้าน [วันที่ 2022-04-04][ผู้อ่าน 56]
 
  อำนวยความสะดวกในการดำเนินการจัดเก็นรวบรวมข้อมูลของ...[วันที่ 2022-03-28][ผู้อ่าน 100]
 
  ทำความสะอาด และพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ ศพด.อบต.เมืองพะไล[วันที่ 2022-02-25][ผู้อ่าน 129]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11