องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 220 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 14 มี.ค. 2561 ]239
162 ประกาศการรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 14 มี.ค. 2561 ]212
163 เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล [ 14 มี.ค. 2561 ]202
164 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 9 มี.ค. 2561 ]212
165 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ [ 9 มี.ค. 2561 ]211
166 ประชาสัมพันธ์ เอกสารสัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง [ 18 ม.ค. 2561 ]224
167 ประชาสัมพันธ์ เอกสารสัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง [ 18 ม.ค. 2561 ]207
168 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อบต.เมืองพะไล [ 26 ธ.ค. 2560 ]210
169 ประกาศประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 [ 1 ธ.ค. 2560 ]208
170 ประกาศประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีป้าย ประจำปี 2561 [ 1 ธ.ค. 2560 ]210
171 ประกาศประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีโรงเรีอนและที่ดิน ประจำปี 2561 [ 1 ธ.ค. 2560 ]191
172 ประกาศประชาสัมพันธืโครงการสำรวจข้อมูลภาคสนาม [ 10 พ.ย. 2560 ]221
173 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษี [ 3 พ.ย. 2560 ]207
174 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 (ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง เดือน กันยายน 2560) [ 1 พ.ย. 2560 ]224
175 ประกาศ รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2560 ( 1 เมษายน -30 กันยายน 2560 [ 1 พ.ย. 2560 ]220
176 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) [ 18 ต.ค. 2560 ]194
177 ประกาศ เรื่อง การอยู่ในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป [ 11 ต.ค. 2560 ]196
178 ประกาศสภา อบต.เมืองพะไล เรื่อง การอยู่ในตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป [ 11 ต.ค. 2560 ]217
179 ประชาสัมพันธ์ ข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2550 [ 1 ต.ค. 2560 ]204
180 ประชาสัมพันธ์ ข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง เรื่องหลักเกณฑ์กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2555 [ 1 ต.ค. 2560 ]207
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11