องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การยื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาชีวิต

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไลได้จัดทำโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบความเดือดร้อน ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ที่ประสบความเดือดร้อน เพราะสาเหตุหัวหน้าครอบครัว 
  1.  ตาย
  2.  ทอดทิ้ง สาบสูญ หรือต้องโทษจำคุก
  3.  เจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้
  4.  ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ
  5.  ไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ด้วยเหตุอื่นใด
ซึ่งเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ผู้ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือ ยื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือได้ในระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันและเวลาราชการ จึงขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายหนังสือประชาสัมพันธ์ฉบับนี้    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์การยื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาชีวิต
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองพะไล