องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 220 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียส่วนร่วม ประจำปี 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]135
102 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ 2563 [ 7 ม.ค. 2564 ]206
103 มตาตรการป้องกันและห้ามเผาในที่โล่ง [ 28 ธ.ค. 2563 ]203
104 รายงานผลการนำแผนการป้องกันการทุจริต 4 ปีไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 [ 2 พ.ย. 2563 ]212
105 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 15 ต.ค. 2563 ]203
106 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานของ อบต.เมืองพะไล ประจำปี 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]209
107 ประกาศ เรื่องกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครราชสีมา [ 5 ต.ค. 2563 ]238
108 โครงการหมู่บ้านลดเค็มลดโรค บ้านพะไล [ 4 ก.ย. 2563 ]206
109 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 17 ส.ค. 2563 ]212
110 กำหนดสมัยประชุมปี 63 [ 5 มิ.ย. 2563 ]207
111 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัาโคโรนา 2019 [ 7 พ.ค. 2563 ]202
112 แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (กรณีร้องขอด้วยตนเอง ) [ 5 พ.ค. 2563 ]226
113 แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (กรณีร้องขอด้วยผู้แทน ) [ 5 พ.ค. 2563 ]203
114 ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 17 เม.ย. 2563 ]210
115 ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 17 เม.ย. 2563 ]208
116 ประชาสัมพันธ์วิธีประหยัดน้ำ [ 2 มี.ค. 2563 ]281
117 ประกาศรายงานผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 มี.ค. 2563 ]205
118 ขอเชิญร่วมประชุมสมาคม (ครั้งที่1/2563) เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น5ปี พ.ศ. 2561-2565 [ 7 ก.พ. 2563 ]207
119 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.เมืองพะไล [ 27 ม.ค. 2563 ]197
120 คู่มือการรับชำระภาษีท้องถิ่น [ 18 ธ.ค. 2562 ]203
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11