องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 220 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 นัดประชุมสมาชิกสภา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]25
82 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]27
83 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]27
84 ระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยสามัญที่1 ครั้งที่1 ประจำปี 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]30
85 ประกาศกำหนดประชุมสภา ครั้งแรก ประจำปี 2565 [ 30 ธ.ค. 2564 ]29
86 กำหนดประชุมสภา อบต.เมืองพะไล ครั้งแรก ประจำปี 2565 [ 30 ธ.ค. 2564 ]28
87 ประกาศกำหนดประชุมสภา ครั้งแรก ประจำปี 2565 [ 30 ธ.ค. 2564 ]26
88 ประกาศภดส.3 ปี 2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]276
89 ประกาศภดส.3 ปี 2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]212
90 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 20 ต.ค. 2564 ]27
91 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง [ 20 ส.ค. 2564 ]239
92 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกล่มเสี่ยงโรคเบาหวานจและโรคความดัน [ 16 พ.ค. 2564 ]213
93 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกล่มเสี่ยงโรคเบาหวานจและโรคความดัน [ 15 พ.ค. 2564 ]222
94 รายงานสรุปสถานะการเงินประจำไตรมาส2 [ 13 พ.ค. 2564 ]214
95 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 5 เม.ย. 2564 ]215
96 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกล่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันเพ็ดน้อย [ 5 เม.ย. 2564 ]204
97 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกล่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันหนองแก [ 5 เม.ย. 2564 ]213
98 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกล่มเสี่ยงโรคเบาหวานจและโรคความดันโนนสะอาด [ 5 เม.ย. 2564 ]210
99 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]209
100 ประชาสัมพัธ์การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อน ปี2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]202
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11