องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 220 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 รายงานผลการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง บ้านหนองแก หมู่ 9 [ 3 ก.พ. 2565 ]32
62 ประกาศรับสมัครอาสาสมัคบริบาลท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2565 ]213
63 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ของ อบต.เมืองพะไล ปี2564 [ 25 ม.ค. 2565 ]181
64 ประกาศนโยบาลไม่รับของขวัญ [ 25 ม.ค. 2565 ]153
65 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ครั้งแรก ประจำปี 2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]28
66 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 ม.ค. 2565 ]158
67 ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 17 ม.ค. 2565 ]214
68 ประกาศช่องทางการร้องเรียน [ 17 ม.ค. 2565 ]206
69 ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไ [ 17 ม.ค. 2565 ]212
70 นัดประชุมสมาชิกสภา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่2 ประจำปี 2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]36
71 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]26
72 ระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยสามัญที่1 ครั้งที่2 ประจำปี 2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]26
73 รายงานผลการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง บ้านสระน้ำเที่ยง หมู่ 5 [ 14 ม.ค. 2565 ]24
74 รายงานผลการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง บ้านเพ็ดน้อย หมู่6 [ 12 ม.ค. 2565 ]23
75 รายงานผลการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง บ้านหลบทุ่ม หมู่4 [ 12 ม.ค. 2565 ]24
76 ประชาสัมพันธ์กำหนดพื้นที่ควบุคมเหตุรำคาญ [ 11 ม.ค. 2565 ]214
77 ประกาศ นโยบายของนายก ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1/2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]230
78 คำสั่ง 3/2565 แต่งตั้งรองนายก อบต.เมืองพะไล [ 10 ม.ค. 2565 ]218
79 คำสั่ง 4/2565 แต่งตั้งเลขานุการนายก อบต.เมืองพะไล [ 10 ม.ค. 2565 ]219
80 คำสั่ง 1/2565 แต่งตั้งประธานสภา อบต.เมืองพะไล [ 4 ม.ค. 2565 ]207
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11