องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 220 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเมืองพะไล [ 10 พ.ย. 2565 ]37
42 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล (Citizen Feedback) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 12 ต.ค. 2565 ]43
43 การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]95
44 ประกาศรับสมัครแข่งขันเะพื่อบรรจะและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี 2565 [ 26 ส.ค. 2565 ]117
45 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 17 ส.ค. 2565 ]126
46 สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล [ 4 ส.ค. 2565 ]122
47 คำสั่งแต่ตั้งคณะทำงานปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 28 มิ.ย. 2565 ]139
48 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ [ 28 มิ.ย. 2565 ]147
49 ประกาศกำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 28 มิ.ย. 2565 ]30
50 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 27 มิ.ย. 2565 ]24
51 รายงานผลการบันทึกข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานOITประจำปี 2565 [ 17 มิ.ย. 2565 ]134
52 ประกาศ การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 10 พ.ค. 2565 ]159
53 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]28
54 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]168
55 รายงานผลการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง บ้านเพ็ดน้อย หมู่6 [ 8 เม.ย. 2565 ]24
56 รายงานผลการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง บ้านหนองเรือ หมู่ 7 [ 5 เม.ย. 2565 ]26
57 รายงานผลการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง บ้านเพ็ดน้อย หมู่6 [ 30 มี.ค. 2565 ]27
58 รายงานผลการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง บ้านหลบทุ่ม หมู่4 [ 28 ก.พ. 2565 ]22
59 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 21 ก.พ. 2565 ]189
60 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบบริบาลท้องถิ่น [ 11 ก.พ. 2565 ]198
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11