องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 220 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]14
22 แบบรายงานรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]7
23 รายงานผลตามนโยบาย No Gift policy [ 10 ต.ค. 2566 ]9
24 รายงานกรดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]16
25 ประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า [ 10 ส.ค. 2566 ]6
26 รายงานผลการด าเนินการเพื่อความจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 11 ก.ค. 2566 ]9
27 ประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า [ 8 มิ.ย. 2566 ]7
28 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 24 พ.ค. 2566 ]95
29 การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 1 พ.ค. 2566 ]35
30 ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล พ.ศ.2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]41
31 คำสั่ง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 21 เม.ย. 2566 ]49
32 แบบสรุปรายงานการรับของขวัญและของกำนันตามนโยาย No Gift Policy [ 10 เม.ย. 2566 ]55
33 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 [ 31 มี.ค. 2566 ]42
34 ข่าวประชาสัมพันธ์มาตรการและแก้ไขฝุ่นละอองขนาดเล็ก [ 9 มี.ค. 2566 ]50
35 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด [ 23 ก.พ. 2566 ]41
36 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล [ 12 ม.ค. 2566 ]43
37 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 26 ธ.ค. 2565 ]42
38 ประกาศเจตนารมณ์์ เจ้าหน้าที่ของ อบต.เมืองพะไล ทุกคนแสดงเจตจำนงสุจริต และงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด(No Gift Policy) [ 23 ธ.ค. 2565 ]76
39 ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส อบต.เมืองพะไล 2566" และ "งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 23 ธ.ค. 2565 ]64
40 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 29 พ.ย. 2565 ]64
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11