องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 220 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประชาสัมพันธ์ ข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2555 [ 1 ต.ค. 2560 ]202
182 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องหลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2550 [ 1 ต.ค. 2560 ]201
183 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2555 [ 1 ต.ค. 2560 ]195
184 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล เรื่องหลักเกณฑ์กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2555 [ 1 ต.ค. 2560 ]200
185 ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 14 ก.ย. 2560 ]202
186 คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 14 ก.ย. 2560 ]200
187 คำแถลงงบประมาณ (รายรับ) ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 14 ก.ย. 2560 ]213
188 คำแถลงงบประมาณ (รายจ่าย) ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 14 ก.ย. 2560 ]201
189 ส่วนที่ 2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 14 ก.ย. 2560 ]212
190 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 14 ก.ย. 2560 ]207
191 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 14 ก.ย. 2560 ]192
192 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 14 ก.ย. 2560 ]210
193 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 14 ก.ย. 2560 ]218
194 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 14 ก.ย. 2560 ]219
195 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 14 ก.ย. 2560 ]212
196 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 14 ก.ย. 2560 ]213
197 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 14 ก.ย. 2560 ]216
198 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล [ 17 ก.ค. 2560 ]212
199 ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ดำเนินการเลือกสรรและระเบียบวิธีปฏิบัติของผู้เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.เมืองพะไล [ 6 ก.ค. 2560 ]226
200 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.เมืองพะไล [ 6 ก.ค. 2560 ]247
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11