องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 220 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย ) พนักงานส่วนตำบล [ 20 มิ.ย. 2560 ]211
202 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของ อบต.เมืองพะไล [ 19 มิ.ย. 2560 ]214
203 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561 - 2564 ของ อบต.เมืองพะไล [ 19 มิ.ย. 2560 ]226
204 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของ อบต.เมืองพะไล [ 9 มิ.ย. 2560 ]226
205 การจัดการความรู้ เรื่อง การประหยัดพลังงาน [ 5 มิ.ย. 2560 ]209
206 ประกาศเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2560และสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกปี 2561 [ 1 มิ.ย. 2560 ]212
207 การเสริมสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 16 พ.ค. 2560 ]188
208 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2560และสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกปี 2561 [ 27 ก.พ. 2560 ]209
209 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ของ อบต.เมืองพะไล [ 7 ก.พ. 2560 ]205
210 ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ประจำปี 2560 [ 11 ม.ค. 2560 ]215
211 การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลุกรังภายในหมู่บ้านเพ็ดน้อยหมู่ที่ 6(สายบ้านเพ็ดน้อย-ลำห้วยยาง) [ 30 ส.ค. 2559 ]220
212 ขอเชิญผู้พิการรายใหม่ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการแล้ว แต่ยังไม่เคยลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยควานพิการมาก่อน มาลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการตั้งแต่ วันที่15 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป [ 15 ส.ค. 2559 ]211
213 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานทั่วไป [ 28 มิ.ย. 2559 ]207
214 กำหนดสมัยประชุมปี 59 [ 7 เม.ย. 2559 ]205
215 ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 22 มี.ค. 2559 ]204
216 จดหมายข่าว [ 22 มี.ค. 2559 ]208
217 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2559และสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกปี 2560 [ 24 ก.พ. 2559 ]209
218 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 (ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง เดือน กันยายน 2560) [ 30 พ.ย. 542 ]197
219 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 30 พ.ย. 542 ]198
220 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 30 พ.ย. 542 ]197
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11