องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้


ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง( ภ.ด.ส.1)

    เอกสารประกอบ ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองพะไล