องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้


ประกาศประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว

ประกาศประชาสัมพันธุการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2562

    เอกสารประกอบ ประกาศประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ธ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองพะไล