องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้


ประกาศเรื่อง การสำรวจและจัดทำบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเรื่อง การสำรวจและจัดทำบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

    เอกสารประกอบ

ประกาศเรื่อง การสำรวจและจัดทำบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองพะไล