องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้


แบบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตำบลเมืองพะไล ปี 2563(รายแปลง)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศแบบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตำบลเมืองพะไล ปี 2563( รายแปลง)

    เอกสารประกอบ แบบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตำบลเมืองพะไล ปี 2563(รายแปลง)
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 มี.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองพะไล