องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้


ประกาศขยายระยะเวลาในการดำเนินตาม พรบ.ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างฯ ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศขยายระยะเวลาในการดำเนินตาม พรบ.ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างฯ ประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองพะไล