องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 14 ก.ย. 2560 ]194
42 คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 14 ก.ย. 2560 ]202
43 คำแถลงงบประมาณ (รายรับ) ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 14 ก.ย. 2560 ]194
44 คำแถลงงบประมาณ (รายจ่าย) ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 14 ก.ย. 2560 ]197
45 ส่วนที่ 2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 14 ก.ย. 2560 ]201
46 บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 14 ก.ย. 2560 ]205
47 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 14 ก.ย. 2560 ]198
48 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วำแ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 14 ก.ย. 2560 ]189
49 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 14 ก.ย. 2560 ]195
50 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 14 ก.ย. 2560 ]194
51 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 14 ก.ย. 2560 ]184
52 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 14 ก.ย. 2560 ]201
53 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 14 ก.ย. 2560 ]197
54 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 14 ก.ย. 2560 ]191
55 คำแถลงงบประมาณ ประกอบงานรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 22 มี.ค. 2559 ]211
56 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล [ 22 มี.ค. 2559 ]191
 
|1|2หน้า 3