องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี


ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 2564 (1)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 2564 (1)
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองพะไล