องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี


รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองพะไล