องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]226
22 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]224
23 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 [ 11 ต.ค. 2561 ]192
24 รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปี 2561 [ 11 ต.ค. 2561 ]195
25 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 [ 11 ต.ค. 2561 ]194
26 ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]207
27 คำแถลงงบประมาณ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]200
28 คำแถลงงบประมาณ รายรับ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]197
29 คำแถลงงบประมาณ รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]190
30 ส่วนที่ 2 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]200
31 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]215
32 ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]209
33 รายงานประมาณการรายรับ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]199
34 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]193
35 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]197
36 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]196
37 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]192
38 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]208
39 ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]196
40 คำแถลงงบประมาณ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]208
 
|1หน้า 2|3