องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
สถิติข้อมูล
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสถิติผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลื้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ 2565 ช่วงเดือน (ตุลาคม 2564 -มีนาคม 2565) [ 4 เม.ย. 2565 ]108
2 รายงานการขอรับบริการกองช่าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]112
3 การรายงานผลการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ประจำปีงบประมาณ 2565(เดือนต.ค.2564-มี.ค.2565) [ 1 เม.ย. 2565 ]110
4 การรายงานการขอรับข้อมูลกองช่าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]109
5 รายงานการขอรับบริการกองช่าง ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]115
6 การรายงานการขอรับบริการกองช่าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]114
7 การรายงานการขอรับบริการกองช่าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]112
8 การรายงานการขอรับบริการกองช่าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]110
9 รายงานผลการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]153
10 สถิติผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาร 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]140
11 สถิติการให้บริการกองช่าง พฤษภาคม 2563 [ 31 พ.ค. 2563 ]154
12 สถิติร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ เดือน พฤษภาคม 2563 [ 31 พ.ค. 2563 ]154
13 สถิติการให้บริการกองช่าง เมษายน 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]152
14 สถิติร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ เดือน เมษายน 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]158
15 สถิติการให้บริการกองช่าง มีนาคม 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]156
16 สถิติร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ เดือน มีนาคม 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]161
17 สถิติการให้บริการกองช่าง กุมภาพันธ์ 2563 [ 28 ก.พ. 2563 ]158
18 สถิติร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ เดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 28 ก.พ. 2563 ]144
19 สถิติการให้บริการกองช่าง มกราคม 2563 [ 31 ม.ค. 2563 ]152
20 สถิติร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ เดือน มกราคม 2563 [ 31 ม.ค. 2563 ]149
 
หน้า 1|2