องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
สถิติข้อมูล


การรายงานการขอรับข้อมูลกองช่าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การรายงานการขอรับข้อมูลกองช่าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองพะไล