องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
สถิติข้อมูล


รายงานสถิติผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลื้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ 2565 ช่วงเดือน (ตุลาคม 2564 -มีนาคม 2565)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานสถิติผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลื้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ 2565 ช่วงเดือน (ตุลาคม 2564 -มีนาคม 2565)
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองพะไล