องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 22 ต.ค. 2561 ]214
22 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 22 ต.ค. 2561 ]212
23 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 (แบบ ผด.01) [ 22 ต.ค. 2561 ]219
24 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 (แบบ ผด.02) [ 22 ต.ค. 2561 ]217
25 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2561) (แบบ ผด.02) [ 30 มี.ค. 2561 ]207
26 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2561) (แบบ ผด.01) [ 30 มี.ค. 2561 ]217
27 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2561) [ 30 มี.ค. 2561 ]214
28 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2561) [ 30 มี.ค. 2561 ]194
29 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2561) [ 21 ก.พ. 2561 ]194
30 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2561) [ 21 ก.พ. 2561 ]192
31 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2561) (แบบ ผด.01) [ 21 ก.พ. 2561 ]192
32 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2561) (แบบ ผด.02) [ 21 ก.พ. 2561 ]197
33 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แก้ไข (ครั้งที่ 1/2560) [ 1 ธ.ค. 2560 ]188
34 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แก้ไข (ครั้งที่ 1/2560) [ 1 ธ.ค. 2560 ]187
35 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 11 ต.ค. 2560 ]182
36 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ ผด.01) [ 11 ต.ค. 2560 ]180
37 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ ผด.02) [ 11 ต.ค. 2560 ]195
 
|1หน้า 2