องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567))

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567))
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 เม.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองพะไล