องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566)
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 พ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองพะไล