องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
คลังความรู้ (KM)


การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 พ.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองพะไล