องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
การประเมินผลแผนพัฒนา


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 (ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง เดือน กันยายน 2560)

    รายละเอียดข่าว
    เอกสารประกอบ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 (ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง เดือน กันยายน 2560)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองพะไล