องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง


ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยค้อ ช่วงบ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

    รายละเอียดข่าว

ขุดลอกลำห้วยค้อ ช่วงบ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 6  ตำบลเมืองพะไล  อำเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา  ขุดลอกลำห้วยค้อ  ขนาดกว้าง 17 เมตร  ยาว 595 เมตร  ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร  ปริมาตรดินขุด 15,172.50  ลูกบาศก์เมตร  เกลี่ยตกแต่งคันคูให้เรียบร้อย  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน  1 ป้าย  

    เอกสารประกอบ ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยค้อ ช่วงบ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ส.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองพะไล